Adresa
   MESTSKÝ ÚRAD RAJEC
   Námestie SNP 2/2
   015 22  Rajec
 
 Úradné hodiny   
    Pondelok      8.00 - 11.00 
 12.00 - 15.00
  Utorok  8.00 - 11.00  
  Streda  8.00 - 11.00 
 12.00 - 16.00
  Štvrtok  8.00 - 11.00  
  Piatok  8.00 - 11.00
  12.00 - 14.00
 
 
 
 ZAMESTNANCI:
 
  agenda  meno a priezvisko telefón  
e-mail  
 
 Primátor mesta  Ing. Milan Lipka
041/507 65 19
 
primator@rajec.sk
milan.lipka@rajec.sk
 Prednosta MsÚ
 Ing. Ján Jasenovec, PhD.
041/507 65 17
0907 884 346
prednosta@rajec.sk
jan.jasenovec@rajec.sk
 Hlavný kontrolór  Mgr. Jarmila Šutá
041/507 65 34
 
hlavny.kontrolor@rajec.sk
jarmila.suta@rajec.sk
 Sekretariát
 Blanka Porubčanská
041/507 65 19
041/542 20 30
fax:
041/542 22 24
Oddelenie strategického rozvoja   
 Referát verejného
 obstarávania, referát
 regionálneho rozvoja
 a cestovného ruchu
 Ing. Lucia Rybárová 041/507 65 16 lucia.rybarova@rajec.sk
Spoločný obecný úrad   
 Referát riadenia
 Spoločného obecného úradu,
 Referát školstva a dotácií
 Ivana Zbýňovcová 041/507 65 14  ivana.zbynovcova@rajec.sk
Organizačno-administratívne oddelenie   
 vedúca oddelenia  Alena Uríková
041/507 65 26
0918 592 966
alena.urikova@rajec.sk
 Referát evidencie obyvateľstva  Jitka Uhláriková 041/507 65 11 jitka.uhlarikova@rajec.sk
 Referát matriky  Ľubica Cesneková 041/507 65 13 lubica.cesnekova@rajec.sk
 Prevádzkovo-technický referát  Viktor Filo
041/507 65 11
0905 435 721
viktor.filo@rajec.sk
 PODATEĽŇA,
 Prevádzkovo-technický referát,
 Referát CO a krízového riadenia
 Henrieta Vrtaňová 041/507 65 11
 Referát sociálnych služieb
 Spoločného obecného úradu
 Mgr. Edita Ondríková
041/507 65 20
 0907 550 077
 edita.ondrikova@rajec.sk
Ekonomické oddelenie   
 vedúca oddelenia  Ivana Zbýňovcová  041/507 65 14  ivana.zbynovcova@rajec.sk
 Referát daní a miezd  Alena Majerčíková  041/507 65 24  alena.majercikova@rajec.sk
 Referát poplatkov, správy
 verejných priestranstiev
 a trhových miest
 Zuzana Jančovičová  041/507 65 24  zuzana.jancovicova@rajec.sk
 Referát účtovníctva  Dana Galková  041/507 65 25  danka.galkova@rajec.sk
 Referát pokladne  Emília Špániková  041/507 65 31  emilia.spanikova@rajec.sk
 Referát rozpočtu  Mgr. Ludmila Belicová
 041/507 65 25  ludmila.belicova@rajec.sk
 Referát personalistiky a miezd
 Spoločného obecného úradu
 Ing. Zuzana Chupáňová
041/507 65 18  zuzana.chupanova@rajec.sk
 Referát personalistiky a miezd
 Spoločného obecného úradu
 Zuzana Šenkárová 041/507 65 18  zuzana.senkarova@rajec.sk
Oddelenie kultúry a športu   
 Vedúci oddelenia,
 Referát športu
 Mgr. Tomáš Stránský
0910 909 049
041/ 542 20 67
tomas.stransky@rajec.sk
 Referát kultúry  Zuzana Ščasná
041/507 65 33
0918 774 084
 zuzana.scasna@rajec.sk
 Referát kultúry  Eva Pekná
041/542 47 03
0910 923 575
 eva.pekna@rajec.sk
 Referát kultúry  Jaroslav Kopera
041/542 47 03
0910 923 575
 kniznica.rajec@rajec.sk
 Kultúrny dom  Alena Turancová 0910 909 049
 
Oddelenie investičnej výstavby a životného prostredia
 Vedúca oddelenia  Ing. Ivana Bahledová
041/507 65 22
0907 904 547
 ivana.bahledova@rajec.sk
 Referát stavebného poriadku
 Ľudmila Ďurčanská 041/507 65 15  ludmila.durcanska@rajec.sk
 Referát správy bytov
 a majetku mesta
 Bc. Janka Ľudvíková  041/507 65 16  janka.ludvikova@rajec.sk
 Referát životného prostredia  Ing. Peter Dubec
 041/507 65 12
0917 518 110
peter.dubec@rajec.sk
 Referát stavebného poriadku
 Spoločného obecného úradu
 (Veľká Čierna, Malá Čierna, Kľače,
 Jasenové, Zbyňov, Konská)
 Mgr. Ľubomíra Urbancová
 041/507 65 12  dita.jarinova@rajec.sk
 Referát stavebného poriadku
 Spoločného obecného úradu
 (Šuja, Ďurčiná, Rajecká Lesná,
  Fačkov, Čičmany)
 Ing. Miroslava Lörincová
 (t.č. na materskej dovolenke)
 
 zastupuje:
 Ing. arch. Alena Rihalová
 
 041/507 65 15  alena.rihalova@rajec.sk
 Mestská polícia - tiesňové volanie: 159   
 Náčelník  MsP
 Mgr. Adrian Begáň
 0918 850 842
041/507 65 32
 Príslušník MsP  Bc. Maroš Koleda
0907 631 403
041/507 65 30
 
 Príslušník MsP
 Mgr. Peter Šimkovič
 Príslušník MsP  Jozef Pekara
 Príslušník MsP  Michal Liška
    
 Webmaster     webmaster@rajec.sk
 
 
 
Komplexné zabezpečenie služieb Mestského úradu Rajec pre imobilných občanov
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa