Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 1. mája - Hurbanova - Jánošíkova - Hurbanova - Sládkovičova - Záhradnícka

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
10.3.2017 od 8:00 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
7160705 1. mája 18 7160295 Jánošíkova 2
7160706 1. mája 18 7160296 Jánošíkova 3
7160707 1. mája 18 7160297 Jánošíkova 4
7160708 1. mája 18 7160298 Jánošíkova 6
7160709 1. mája 18 7160299 Jánošíkova 7
7160710 1. mája 18 7160300 Jánošíkova 8
7223853 1. mája 18 7160301 Jánošíkova 9
7160711 1. mája 19 7160302 Jánošíkova 10
7160712 1. mája 19 7160303 Jánošíkova 11
7160713 1. mája 19 7160304 Jánošíkova 12
7160714 1. mája 19 7185578 Jánošíkova 13
7160715 1. mája 19 7185579 Jánošíkova 14
7160716 1. mája 19 7160307 Jánošíkova 15
7223854 1. mája 19 7160308 Jánošíkova 16
7223855 1. mája 19 7160309 Jánošíkova 17
7223856 1. mája 19 7160310 Jánošíkova 18
7160717 1. mája 20 716031I Jánošíkova 19
7160718 1. mája 20 7160312 Jánošíkova 20
7160719 1. mája 20 7160313 Jánošíkova 21
7160720 1. mája 20 7160314 Jánošíkova 22
7160721 1. mája 20 7160315 Jánošíkova 23
7160722 1. mája 20 7160316 Jánošíkova 24
7223857 1. mája 20 7160317 Jánošíkova 25
7160766 1. mája 48 7160319 Jánošíkova 27
7223760 Hurbanova 0 7160321 Jánošíkova 29
7330070 Hurbanova 0 7160322 Jánošíkova 30
7160228 Hurbanova 1 7160324 Jánošíkova 33
7223761 Hurbanova 1 7160326 Jánošíkova 34
7160229 Hurbanova 3 7160327 Jánošíkova 35
7160231 Hurbanova 5 7160328 Jánošíkova 36
7185576 Hurbanova 6 7160329 Jánošíkova 37
7160232 Hurbanova 7 7160330 Jánošíkova 38
7160233 Hurbanova 8 7160331 Jánošíkova 39
7160234 Hurbanova 9 7160332 Jánošíkova 40
7160235 Hurbanova 10 7160333 Jánošíkova 41
7160236 Hurbanova 11 7160334 Jánošíkova 42
7223984 Obrancov mieru 51 7160336 Jánošíkova 43
7224021 Sládkovičova 13 7160337 Jánošíkova 44
7224022 Sládkovičova 13 7160338 Jánošíkova 45
7224023 Sládkovičova 13 7160340 Jánošíkova 47
7335122 Záhradnícka 0 7160342 Jánošíkova 49
7161627 Záhradnícka 2 7160343 Jánošíkova 50
7161628 Záhradnícka 3 7160344 Jánošíkova 51
7161629 Záhradnícka 4 7223777 Jánošíkova 52
7161625 Záhradnícka 520 7160345 Jánošíkova 53
7161626 Záhradnícka 524 7160346 Jánošíkova 53
7308107 Záhradnícka 1535 7160347 Jánošíkova 54
  7160348 Jánošíkova 55
7160349 Jánošíkova 56
7160350 Jánošíkova 57
7160351 Jánošíkova 58
7160352 Jánošíkova 59
7160354 Jánošíkova 61
7160355 Jánošíkova 62
7160357 Jánošíkova 65
7185580 Jánošíkova 66
7185581 Jánošíkova 67
7160358 Jánošíkova 68
7319565 Jánošíkova 171
7303635 Jánošíkova 225
7160341 Jánošíkova 541
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa