Úprava úradných hodín
Mestský úrad Rajec
 
Na základe prijatých organizačných zmien a úprav správnych poplatkov schválených mestským zastupiteľstvom Rajec účinných od 1.1.2017, rozhodol primátor Mesta Rajec upraviť úradné hodiny MsÚ dňom 1.2.2017 nasledovne:
 
Pondelok 8:00-11:00 12:00-15:00
Utorok 8:00-11:00  
Streda 8:00-11:00 12:00-16:00
Štvrtok 8:00-11:00  
Piatok 8:00-11:00 12:00-14:00
 
Z dlhodobého hľadiska riešenia mnohých problémov občanov, ktoré sme často vybavovali aj v pôvodne nestránkových dňoch utorok a štvrtok sa ukázala potreba ich zmeny. Našim cieľom je teda, aby nová úprava odrážala Vaše požiadavky. V uvedených úradných hodinách stránkových dní je garantovaná dostupnosť zodpovedného pracovníka. Môže však nastať situácia, keď musí byť výkon úlohy realizovaný v intraviláne a extraviláne mesta. Za takýchto okolností je pracovník zastihnuteľný na jeho mobilnom telefónnom čísle. Počas stránkových dní nás osobne kontaktujte, radi Vám poradíme.
V súvislosti s tým upozorňujeme, že neúradné hodiny sú vyhradené na spracovanie Vašich žiadostí v rámci agendy, zisťovanie stavu na mieste, prípravu rozhodnutí správnych konaní, ktoré vybavujeme v zákonnej lehote a v poradí ich podania.
 
Podľa ustanovenia Zákona č. 145/1995 Z. z. sadzobníka správnych poplatkov a uznesenia MZ č. 128/2016 je overovanie podpisov v nestránkových dňoch spoplatnené príplatkom 1 €.
 
Pevne veríme, že úprava úradných hodín prispeje k rozšíreniu možností pre riešenie Vašich požiadaviek.

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa