Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Hollého ul.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
3.2.2017 od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
7328602 Hollého 0 7328644 Hollého 0
4503322 Hollého 0 7328648 Hollého 0
4503323 Hollého 0 7328682 Hollého 0
7328534 Hollého 0 7328684 Hollého 0
7328536 Hollého 0 7328685 Hollého 0
7328542 Hollého 0 7328687 Hollého 0
7328544 Hollého 0 7328688 Hollého 0
7328545 Hollého 0 7328689 Hollého 0
7328548 Hollého 0 7328693 Hollého 0
7328555 Hollého 0 7328704 Hollého 0
7328560 Hollého 0 7328733 Hollého 0
7328561 Hollého 0 7328744 Hollého 0
7328563 Hollého 0 7328762 Hollého 0
7328569 Hollého 0 7328767 Hollého 0
7328570 Hollého 0 7328768 Hollého 0
7328571 Hollého 0 7328769 Hollého 0
7328572 Hollého 0 7328770 Hollého 0
7328576 Hollého 0 7328855 Hollého 0
7328582 Hollého 0 7328965 Hollého 0
7328583 Hollého 0 7330092 Hollého 0
7328584 Hollého 0 7331920 Hollého 0
7328587 Hollého 0 7334685 Hollého 0
7328588 Hollého 0 7336562 Hollého 0
7328589 Hollého 0 7337090 Hollého 0
7328592 Hollého 0 7337413 Hollého 0
7328596 Hollého 0 7328613 Hollého 47
7328597 Hollého 0 7328772 Hollého 88
7328603 Hollého 0 7328581 Hollého 176
7328608 Hollého 0 7328607 Hollého 206
7328612 Hollého 0 7328773 Hollého 5073
7328628 Hollého 0 7328553 Hollého 5123
7328629 Hollého 0 7328760 Hollého 5210
7328638 Hollého 0 4501545 Rajec 0
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa