Oznam - Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám

OZNAM
Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.  Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti,s trvalým pobytom v meste Rajec.
 
Rodiny, ktoré prejavia záujem o vecnú dávku sa musia preukázať potvrdením z ÚPSVaR
o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a občianskym preukazom v dňoch:
 
od 28.11 do 02.12.2016 v čase od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 14.00 hod.
v stredu do 16.00 hod., v kancelárii č. 2 na 1. poschodí MsÚ Rajec.
 
MsÚ Rajec, odd. správne.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa