Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 10.11.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
10.11.2016 od 7:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Číslo domu popisné Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Číslo domu popisné Číslo odberného miesta Časť obce Ulica Číslo domu popisné
4504317 Rajec Bystrická 0 7328538 Rajec Hollého 0 7160456 Rajec Kostolná 13
7314751 Rajec Bystrická 0 7328562 Rajec Hollého 0 7160457 Rajec Kostolná 14
7323723 Rajec Bystrická 0 7328573 Rajec Hollého 0 7160458 Rajec Kostolná 15
7335779 Rajec Bystrická 0 7328732 Rajec Hollého 0 7160459 Rajec Kostolná 16
7159853 Rajec Bystrická 1 7329611 Rajec Hollého 0 7160460 Rajec Kostolná 17
7159860 Rajec Bystrická 3 9791285 Rajec Hollého 0 7160461 Rajec Kostolná 18
7159863 Rajec Bystrická 4 9792031 Rajec Hollého 0 7160462 Rajec Kostolná 19
7159867 Rajec Bystrická 5 9792860 Rajec Hollého 0 7160463 Rajec Kostolná 20
7223685 Rajec Bystrická 7 7328670 Rajec Hollého 41 7160464 Rajec Kostolná 21
7223693 Rajec Bystrická 7 7223712 Rajec Hollého 53 7160465 Rajec Kostolná 23
7159874 Rajec Bystrická 8 7160222 Rajec Hollého 111 7160466 Rajec Kostolná 24
7159875 Rajec Bystrická 9 9700758 Rajec Hollého 136 7160468 Rajec Kostolná 25
7159876 Rajec Bystrická 9 7312507 Rajec Hollého 147 7160471 Rajec Kostolná 28
7185564 Rajec Bystrická 9 7307324 Rajec Hollého 183 7160472 Rajec Kostolná 29
7185565 Rajec Bystrická 9 7311009 Rajec Hollého 184 7185582 Rajec Kostolná 29
7159879 Rajec Bystrická 10 4504124 Rajec Hollého 203 7160473 Rajec Kostolná 30
7159880 Rajec Bystrická 10 9792877 Rajec Hollého 204 7160474 Rajec Kostolná 31
7159882 Rajec Bystrická 10 9797625 Rajec Hollého 206 7160475 Rajec Kostolná 32
7185566 Rajec Bystrická 10 7306705 Rajec Hollého 2124 7160476 Rajec Kostolná 33
7329838 Rajec Bystrická 11 7328634 Rajec Hollého 5267 7160477 Rajec Kostolná 34
7159883 Rajec Bystrická 12 7307942 Rajec Lúčna 1133 7160478 Rajec Kostolná 35
7159884 Rajec Bystrická 13 7307456 Rajec Lúčna 1134 7160480 Rajec Kostolná 36
7159930 Rajec Bystrická 14 7305936 Rajec Nám.SNP 24 7160482 Rajec Kostolná 37
7159885 Rajec Bystrická 15 7336939 Rajec Rajec 113 7160484 Rajec Kostolná 38
7159886 Rajec Bystrická 16   7160485 Rajec Kostolná 39
7159887 Rajec Bystrická 17 7160486 Rajec Kostolná 39
7159888 Rajec Bystrická 18 7160487 Rajec Kostolná 40
7159889 Rajec Bystrická 19 7160488 Rajec Kostolná 40
7159890 Rajec Bystrická 20 7160489 Rajec Kostolná 41
7159891 Rajec Bystrická 21 7160490 Rajec Kostolná 41
7159892 Rajec Bystrická 22 7160491 Rajec Kostolná 43
7159893 Rajec Bystrická 23 7160494 Rajec Kostolná 46
7159894 Rajec Bystrická 23 7160495 Rajec Kostolná 47
7159895 Rajec Bystrická 24 7160496 Rajec Kostolná 47
7159896 Rajec Bystrická 25 7185584 Rajec Kostolná 48
7159897 Rajec Bystrická 26 7185585 Rajec Kostolná 49
7159898 Rajec Bystrická 27 7160497 Rajec Kostolná 50
7159899 Rajec Bystrická 27 7223802 Rajec Kostolná 50
7159900 Rajec Bystrická 28 7160499 Rajec Kostolná 53
7159901 Rajec Bystrická 29 7160500 Rajec Kostolná 54
7159902 Rajec Bystrická 30 7160501 Rajec Kostolná 55
7159903 Rajec Bystrická 31 7160502 Rajec Kostolná 56
7159904 Rajec Bystrická 32 7160518 Rajec Kostolná 70
7159906 Rajec Bystrická 34 7223808 Rajec Kostolná 642
7159907 Rajec Bystrická 35  
7159908 Rajec Bystrická 36
7307677 Rajec Bystrická 36
7159909 Rajec Bystrická 37
7159910 Rajec Bystrická 38
7159911 Rajec Bystrická 39
7159912 Rajec Bystrická 40
7159913 Rajec Bystrická 41
7159914 Rajec Bystrická 42
7159915 Rajec Bystrická 43
7159916 Rajec Bystrická 44
7159917 Rajec Bystrická 45
7159918 Rajec Bystrická 47
7159919 Rajec Bystrická 48
7159921 Rajec Bystrická 50
7301393 Rajec Bystrická 51
7159922 Rajec Bystrická 52
7159923 Rajec Bystrická 53
7185567 Rajec Bystrická 56
7159924 Rajec Bystrická 59
7159925 Rajec Bystrická 60
7159869 Rajec Bystrická 78
7159871 Rajec Bystrická 78
7159872 Rajec Bystrická 78
7223694 Rajec Bystrická 81
7223695 Rajec Bystrická 82
7159926 Rajec Bystrická 89
7159927 Rajec Bystrická 89
7159928 Rajec Bystrická 89
7159929 Rajec Bystrická 89
7223696 Rajec Bystrická 89
7159905 Rajec Bystrická 111
7223698 Rajec Bystrická 127
7223700 Rajec Bystrická 136
7159932 Rajec Bystrická 140
7337268 Rajec Bystrická 912
7305689 Rajec Bystrická 2131
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa