Oznámenie o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina
o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno
    
 
Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného brala v obci Strečno a prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o p l á n o v a n e j úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.
 
Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 - do 18 decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.
 
Po vydaní povolenia Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870 – 466,970 pod hradom Strečno, budú termíny potvrdené, resp. spresnené. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy. Komunikácie sú označené dopravnými značkami.
 
Poznámka:
Informácie o termínoch súvisiacich s úplnou uzávierkou predmetnej cesty budú poskytované výlučne len Okresným úradom Žilina (lubomir.holly@minv.sk, +421905 609 654)
 
17.októbra 2016
 
Mgr. Michal Lavrík v.r.
prednosta
                                                                                                       
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa