Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - Partizánska ulica, 5.9.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
    Oznamujeme Vám, že dňa
 
5.9.2016 od 7:45 hod. do 15:45 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec: 
 
Číslo
odberného
miesta
Ulica
Číslo
domu
7326946 Partizánska 0
7328927 Partizánska 0
7333855 Partizánska 0
7161154 Partizánska 51
7161155 Partizánska 52
7161156 Partizánska 53
7161157 Partizánska 54
7185619 Partizánska 55
7161159 Partizánska 56
7161160 Partizánska 57
7161161 Partizánska 58
7161162 Partizánska 59
7161163 Partizánska 60
7161164 Partizánska 61
7161165 Partizánska 62
7161166 Partizánska 63
7161167 Partizánska 64
7161168 Partizánska 65
7161153 Partizánska 66
7161169 Partizánska 67
7161170 Partizánska 68
7161171 Partizánska 70
7311076 Partizánska 70
7223996 Partizánska 73
7161174 Partizánska 75
7161175 Partizánska 76
7161176 Partizánska 77
7161177 Partizánska 78
7161178 Partizánska 79
7161179 Partizánska 80
7161181 Partizánska 82
7161182 Partizánska 82
7161183 Partizánska 84
7161184 Partizánska 84
7161185 Partizánska 85
7161186 Partizánska 86
7161187 Partizánska 87
7161188 Partizánska 88
7161189 Partizánska 89
7161191 Partizánska 90
7185611 Partizánska 90
7161193 Partizánska 93
7161194 Partizánska 93
7161195 Partizánska 94
7161196 Partizánska 95
7161197 Partizánska 95
7161198 Partizánska 96
7161199 Partizánska 97
7161200 Partizánska 98
7185612 Partizánska 99
7161202 Partizánska 100
7161203 Partizánska 101
7161172 Partizánska 999
7161173 Partizánska 1000
7161180 Partizánska 1009
7161192 Partizánska 1020
9700097   0
 
   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa