Mesto Rajec príjme do pracovného pomeru
uchádzačov na obsadenie pracovného miesta
 
Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s valníkom
a čistiace vozidlo údržby komunikácií mesta Rajec
 
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie s maturitou
 
Iné kritériá a požiadavky:
- vodičské oprávnenie skupiny „C“.
Ďalšie doklady k odbornej spôsobilosti vítané, a to:
- doklad o psychologickej spôsobilosti vodiča,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča,
- kvalifikačná karta vodiča.
 
Termín nástupu:   1.8.2016
 
Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť :
- osobne do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2
- zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
  v termíne do 26.7.2016.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa