Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny - 29.6.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
dňa 29.6. 2016 od 7:30 do 15:30 hod.

    Oznamujeme Vám, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstranovania poruchy na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec:

  - ul. Švermova, číslo odberného miesta 7319947
  

   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                      riadieľ sekcie Dispečingy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa