Voľné pracovné miesto - pomocná kuchárku do Školskej jedálne pri materskej škole

Mesto Rajec príjme do pracovného pomeru
 
pomocnú kuchárku do Školskej jedálne pri materskej škole
 
Podmienka prijatia : odborná spôsobilosť v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nástup: september 2016.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  treba doručiť najneskôr do 30.6.2016
do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2
alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Námestie SNP 2/2 015 22 Rajec.
 
Kontakt: podatelna@rajec.sk, tel. číslo : 041/507 65 20
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa