Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec - KN C parcela č. 1218

 
M E S T O   R A J E C
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Prevod nehnuteľného majetku Mesta Rajec
Katastrálne územie Rajec
Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmet prevodu:
- Parcela číslo 1218 – ostatné plochy o výmere 44 m2
Dátum prevodu: - 28.09.2012
Nadobúdateľ:
- LEKÁREŇ PRI POLIKLINIKE, s.r.o., Hollého 150, Rajec; IČO: 31596070
Právny titul: - Kúpna zmluva, č. 2012/130
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa