KVAPKA KRVI DARUJ KRV - DARUJ ŽIVOT - DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 8.6.2017 od 8:00 do 10:00 hod. Tešíme sa na Vás.
K V A P K A   K R V I
DARUJ KRV  -  DARUJ ŽIVOT  - DARUJ RADOSŤ
KVAPKA  KRVI DARUJ KRV  -  DARUJ ŽIVOT  -  DARUJ RADOSŤ Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina v spolupráci s Mestom Rajec a Mestským kultúrnym strediskom Rajec pozývajú všetkých darcov a prvodarcov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajci 20.5.2016  od 8:00 do 11:00 hod. Tešíme sa na Vás.

Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina
v spolupráci s Mestom Rajec
 
 
pozývajú všetkých darcov a prvodarcov
na darovanie krvi,
 
 
ktoré sa uskutoční vo Veľkej zasadačke
Mestského úradu v Rajci
 
8.6.2017 od 8:00 do 10:00 hod.
 
Tešíme sa na Vás.
 
 
Postup a pravidlá ako darovať krv ...( Slovenský Čevený kríž - http://www.redcross.sk/ )
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa