Z udalostí MsP za mesiac február 2016

Z udalostí MsP za mesiac február 2016
 
ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU
Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej polície Rajec na služobný telefón anonymne nahlásené spaľovanie odpadu. Preverením oznámenia hliadka MsP na uvedenom mieste nezistila porušenie VZN č. 5/2011 vo veci nedovoleného spaľovania odpadu.
 
ZRAZENÁ LÍŠKA LEŽIACA VEDĽA CESTY V SMERE NA KĽAČE
Dňa 24.2.2016 v čase o 12.30 hod. bola hliadke MsP anonymné nahlásená zrazená líška ležiacej vedľa cesty v časti pri benzínovej pumpe v smere na obec Kľače. Vyrozumení boli Obvodné oddelenie Policajného zboru Rajec (OO PZ Rajec) a poľovnícke združenie. Líška bola následne poľovníckym združením odstránená za prítomnosti hliadky MsP.
 
ODCHYT TÚLAJÚCEHO SA PSA
Dňa 29.9.2015 v čase o 8.00 hod. bol na útvar MsP telefonicky nahlásený voľne sa pohybujúci pes rasy nemecký ovčiak, čiernohnedej farby. Pes sa pohyboval v okolí areálu Tesco. V spolupráci s OO PZ Rajec bola zistená majiteľka psa. Majiteľka bola pri prevzatí psa upovedomená o podmienkach držania psov podľa Zákona č. 282 z roku 2002 a následne riešená hliadkou MsP v zmysle zákona.
 
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
 
                                                                                         Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa