Z udalostí MsP za mesiac november 2015

Z udalostí MsP za mesiac november 2015
 
ANONYMNÉ NAHLÁSENIE TÚLAVÉHO PESA
6.11.2015 v čase o 11.45 hod. bol anonymne nahlásený voľne sa pohybujúci pes na Benkovej ulici. Po príchode na miesto hliadka mestskej polície psa odchytila a dočasne umiestnila do koterca v mestskom úrade. Overením čísla na obojku v centrálnej evidencie psov, ako aj možného čipovania, bol zistený majiteľ psa. Majiteľ psa bol upovedomený o podmienkach držania psov podľa Zákona č. 282 z roku 2002 a následne riešený hliadkou MsP v zmysle zákona.
 
LEŽIACA OSOBA NA CHODNÍKU
12.11.2015 vo večerných hodinách v čase o19.59 hod. počas výkonu služby hliadke MsP bola nahlásená ležiaca osoba na chodníku pri Modranskej vinárni na Moyzesovej ulici. Hliadka MsP osobu následne stotožnila. Jednalo sa o J. I. z Rajca. Menovaný po prebudení hliadkou MsP s ňou komunikoval a lekárske ošetrenie odmietol.
 
ZRAZENÝ PES NA CESTE
13.11.2015 v čase o 07.30 hod. riešila hliadka MsP na ceste ležiaceho psa rasy Československý vlčiak. Pes, ktorého smrteľne zrazilo neznáme auto, ležal na kraji vozovky oproti firme Vinuta. Hliadka MsP následne vypátrala majiteľa psa, ktorý si psa prevzal.
 
FAJČENIE MLADISTVÝCH
14.11.2015 vo večerných hodinách v čase o 20.13 hod. bol hliadke MsP telefonicky nahlásený podnet vo veci fajčenia mladistvých osôb na Moyzesovej ulici. Nakoľko dochádzalo k porušovaniu Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hliadka MsP po príchode na uvedenú ulicu stotožnila mladistvé osoby, ktoré fajčili cigarety. Jednalo sa o V.K., M.Č. a N.Š.Osoba, ktorá mladistvým cigarety predala bola riešená v zmysle zákona.
 
OPÄŤ HORIACI KONTAJNER
23.11.2015 vo večerných hodinách v čase o 21.00 hod. hliadke MsP bol telefonicky nahlásený horiaci kontajner na Partizánskej ulici pri kaplnke. Hliadka MsP po príchode na miesto privolala hliadku hasičského a záchranného zboru, ktorá požiar uhasila.
 
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
 
                                                                                         Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa