O Z N Á M E N I E
o čase a mieste volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky
občanom trvale bytom Rajec 0/0
 
Mesto Rajec oznamuje o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky občanom:
 
- Bako Milan - Kardoš František - Pastierčinová Margita
- Balcer Ľubomír - Kasman Stanislav - Pastorek Vendelín
- Balcer Martin - Kašjak Ivan - Pekara Tomáš
- Balcer Pavol - Katrena Michal - Pekara Vojtech
- Balcerová Martina - Katrenová Marcela - Pekarík Pavol
- Balcerová Žaneta - Klinec Jozef - Piala Libor
- Benovič Zuzana - Klinec Rastislav - Poláček Michal
- Bielko Štefan - Kosterová Anna - Poláček Vladimír
- Bliznáková Dobroslava - Kovanda Richard - Poláček Vladimír
- Bosík Peter - Kovanda Richard - Prílepok Marek
- Botošová Magdaléna - Kovanda Tomáš - Riečanová Konderová Mária
- Brezáni Anton - Kovandová Adriána - Rusnák Dušan
- Brezianská Irena - Krňanová Renáta - Rybárik Anton
- Brezianská Zita - Kučera Václav - Rýpal Pavol
- Dolník Miroslav - Kučerová Anna - Rýpal Peter
- Ďurana Vladimír - Kypus Ľubomír - Řepa Jaroslav
- Ďurana Zdenko - Lednický Radoslav - Řepa Miroslav
- Ďurech Matej - Lempochner Ján - Řepová Janka
- Ficek Adrián - Lietavcová Jana - Sihlovec Marián
- Fraštia Anton - Lietavec Dominik - Sihlovec Roman
- Ftáčik Ladislav - Linet Milan - Skupeň Peter
- Gabajová Jana - Líška Tomáš - Slaboň František
- Gabajová Oľga - Lukáč Anton - Slyško Jaroslav
- Golier Stanislav - Macák Marian - Slyšková Eva
- Grupáčová Magdaléna - Macák Marián - Sobolič Ján
- Habrun Bohumil - Macáková Božena - Šomšák Miroslav
- Heeks Monika - Macáková Lenka - Špánik Peter
- Hodas Štefan - Mačák Václav - Štefík Ján
- Hricko Ján - Maršala Jozef - Štúň Juraj
- Hromada Jozef - Mičech František - Tabaček František
- Hubený Stanislav - Mičuda Zdenko - Tabačková Martina
- Huliak Marián - Miedzga Jozef - Uhlárik Stanislav
- Hulin Pavol - Mieresová Mária - Veliký Pavol
- Hulín Ján - Miháliková Eva - Veselý Miroslav
- Hulín Marek - Miška Jaroslav - Wirgha Richard
- Hulínová Darina - Mizera Milan - Zabojník Ľudovít
- Huljak Martin - Murárik Peter - Židek Lukáš
- Hycl Vladimír - Murárik Peter - Židek Marek
- Chen Haihua - Nemček Jaroslav - Židek Martin
- Janigová Irena - Németh Marian - Židek Miroslav
    - Žideková Libuša
 
trvale bytom Rajec 0/0, že
 
- deň a čas konania volieb je 5. 3 .2016 7:00 h – 22:00 h,
 
- miesto konania volieb
  Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, Rajec, v budove mestského úradu
 
V Rajci 12. 01.2016
                                                                                Ing. Ján Rybárik v.r.
 
Poučenie:
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
3. V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vloží volič do obálky a
    následne do volebnej schránky,
alebo
    na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
    kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac u štyroch kandidátov. Upravený hlasovací lístok
    vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do
    schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustí priestupku,
    za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa