NOSTALGICKÁ JAZDA RAJECKOU ANČOU
 
Počas víkendu 10. – 11. októbra 2015 organizuje Považské múzeum v Žiline (PMZA) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina Nostalgickú jazdu Rajeckou Ančou po trati Žilina – Rajec. Drevený historický motorový vozeň Hurvínek v tomto roku oslavuje 60 rokov od svojho narodenia v závode Tatra Studénka (1955)
 
 
Počas víkendu 10. – 11. októbra 2015 organizuje Považské múzeum v Žiline (PMZA) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so Spoločnosťou Považskej dráhy Žilina
 
Nostalgickú jazdu Rajeckou Ančou po trati Žilina – Rajec.
 
Drevený historický motorový vozeň Hurvínek v tomto roku oslavuje 60 rokov od svojho narodenia v závode Tatra Studénka (1955).
 
Zo Žiliny bude odchádzať Hurvínek po oba dni o 9.30 a 13.30, z Rajca o 11.30 a 15.30 hod.
 
Pre cestujúcich, ktorí vystúpia na zastávke Rajecké Teplice, je pripravených niekoľko prekvapení. Privítame ich v našom múzeu dopravy nachádzajúcom sa v priestoroch budovy zastávky. Múzeum bude špeciálne na toto podujatie doplnené o niekoľko nových exponátov. Prehliadku múzea zdarma majú všetci, ktorí prídu v rovnošate železničiara alebo vodiča autobusu a doživotný vstup do múzea bude mať zdarma ten, kto podaruje do expozície predmet viažuci sa k histórii dopravy,“ povedal historik PMZA Peter Šimko.
 
Pripravené budú aj súťaže pre deti a návštevníci si budú môcť vyskúšať vystavené historické motocykly. V nedeľu po príchode popoludňajšieho vlaku zo Žiliny zahrá všetkým dychová hudba Fatranka.
Cestovné vo vlaku bude 1 € pre dospelých, 0,50 € pre deti od 6 do 15 rokov. Deti do 6 rokov sa prepravujú zdarma. Iné zľavy sa neuznávajú.
Vstupné do múzea dopravy je podľa platného cenníka.
 
Počas víkendu 10. – 11. októbra 2015 organizuje Považské múzeum v Žiline - Nostalgickú jazdu Rajeckou Ančou po trati Žilina – Rajec. PROPGRAM Program Nostalgickej jazdy Rajeckou Ančou po trati Žilina – Rajec.
 
Zdroj:Považské múzeum v Žiline
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa