Spločnosť Slovak Telekom
 
 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Pracovisko: Horná 77, 975 87 Banská Bystrica
 
Vec: Informovanie verejnosti o plánovanom prerušení telekomunikačných služieb v meste Rajec.
 
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení telekomunikačných služieb vo verejnej telefónnej sieti, ktoré bude:
 
v sobotu - 15.8. 2015 od 7:00 do 18:00
 
Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v meste Rajec
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.
 
V Banskej Bystrici, 13. 8. 2015
                                                                               Sekcia zriaď. a údržby sietí a služieb
                                                                               Slovak Telekom, a. s.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa