Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014.
 Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
 Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
 Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 15.9.2015
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2014, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Baránek Miloš Bystrická 89/11, Daň z nehnuteľnosti 317,17
       
Bucha Peter Kostolná 59/31, Komunálny odpad 204,60
Cibuľová Irena Kostolná 65/37, Komunálny odpad 420,25
Hromada Milan Moyzesova 714/10, Komunálny odpad 201,13
Macák Marian Hollého 206/53, Daň z nehnuteľnosti; komunálny odpad 290,01
Matovicsová Terézia Kostolná 65/37, Komunálny odpad 229,43
Matovič Štefan Kostolná 65/37, Komunálny odpad 316,95
Náležinská Andrea Šafarikova 598/4, Komunálny odpad 221,20
Náležinská Kateřina Mudrochova 929/8, Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, pes 213,09
Oláhová Renáta Kostolná 65/37, Komunálny odpad 176,11
Radič Ľubomír Kostolná 65/37, Daň z nehnuteľnosti; komunálny odpad 340,30
Radičová Marcela Kostolná 65/37, Komunálny odpad 237,31
Rolinec Ľubomír Ružová 192/2, Komunálny odpad 290,14
Řepa Jaroslav Hollého 161/14, Komunálny odpad 161,33
Smutný Štefan Hollého 162/16, Komunálny odpad 389,95
Svarinská Mária Bystrická 78/6, Komunálny odpad 248,08
Svetlá Viera Jánošíkova 562/58, Daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, pes 280,39
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2014, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1600 €.
Dlžník právnicka osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
CAN s.r.o. Dolné Rudiny 3 Daň z nehnuteľnosti; komunálny odpad 4 310,69
Transles, s.r.o.,Rajecké Teplice Rajecká cesta 552, Rajec Teplice Daň z nehnuteľnosti; komunálny odpad 3 292,11
ZINTH a.s. Francisciho 3, Martin Daň z nehnuteľnosti 4 466,66
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa