OZNAM
Riaditeľka Materskej školy, Mudrochova 930/10,
a Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec
oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2015/2016, že od 15.4.2015 (streda)
si môžu v materských školách prevziať rozhodnutia
o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa