Celoročné vyhodnotenie vplyvu ukazovateľov rýchlosti (radarov) na bezpečnosť cestnej premávky. V Rajci radary ovplyvnili bezpečnosť na našich cestách.

č. 2/2015
CELOROČNÉ VYHODNOTENIE VPLYVU UKAZOVATEĽOV RÝCHLOSTI (RADAROV) NA BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V RAJCI RADARY OVPLYVNILI BEZPEČNOSŤ NA NAŠICH CESTÁCH
Radarový systémPred viac ako rokom sme vás informovali o nainštalovaných meračoch rýchlosti (radaroch) v Rajci. Význam takýchto dopravných zariadení potvrdzuje z dlhodobého hľadiska svoju opodstatnenosť.
Zvykne sa hovoriť, že vo väčšine prípadov majú tieto zariadenia skôr psychologický efekt, avšak existuje aj „hmatateľný“ štatistický výsledok. Ukazovateľ rýchlosti, ktorý je umiestnený pri Poliklinike, má nainštalovaný štatistický modul. Prostredníctvom neho sa nám podarilo celoročne zhromažďovať dopravné štatistiky. Vzhľadom na to, že tieto predstavujú dôležité informácie, chceme sa preto podeliť o ne aj s vami.
 
 
Získané hodnoty poukazujú, že pomer medzi výsledkami na úseku, kde sa radar nachádza, oproti stavu, kde sa radar nenachádza, je zásadne rozdielny:
- pri rýchlosti > 60 km/h bol radar o 3,2 násobne účinnejší,
- pri rýchlosti > 70 km/h bol radar o 6,8 násobne účinnejší,
- pri rýchlosti > 80 km/h bol radar o 17,4 násobne účinnejší,
- pri rýchlosti > 90 km/h bol radar o 50,0 násobne účinnejší.
Nemenej dôležité je overenie, „ako na tom sme“ pri celkovom hodnotení a nakoľko bol radar rešpektovaný, alebo aj ako bol „ignorovaný vyššou rýchlosťou“, než je v obci povolená. Z celkového počtu obojsmerných prejazdov bolo za celý rok zaznamenaných 578 369 prejazdov. Z tohto počtu nerešpektovalo stanovenú rýchlosť 77 102 vodičov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,33 %. Pri porovnaní vyšších rýchlostí v smere radaru to bolo nad 50 km/h 12 908 vozidiel a v protismere radaru 64 194 vozidiel. V konečnom výsledku bol podiel vodičov z celkového počtu prekročených rýchlostí, než je povolené v smere radaru 5,07 % a v protismere radaru 19,8 %.
Celoročné hodnotenie dopravnej štatistiky poukazuje na pozitívny vplyv radaru, ktorý je 4,97 násobne viac rešpektovaný na úsekoch, kde sa nachádza, oproti úsekom, kde absentuje. Okrem toho sa dá povedať i to, že vodiči si postupne na radar zvykajú, čo sa následne prejavuje na postupnom celkovom zlepšení dopravnej štatistiky. Zo získaných dát je možné tiež vyjadriť názor, že výsledky objektívne poukazujú na potrebu inštalácie radarov na našich cestách. Reálne tiež vyjadrujú ich opodstatnenosť voči bezpečnosti cestnej premávky. Zároveň nám takáto „skrytá“ forma merania nastavuje „zrkadlo“ chovania sa niektorých vodičov. Z jednotlivých hodnôt je zrejmý zlý, ba až alarmujúci stav výsledkov cestnej premávky na meranom úseku. Využitie týchto výsledkov bude v nasledujúcom období na prospech prijímania ďalších technicko-bezpečnostných opatrení vybraných cestných úsekov v našom meste.
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa