Rozšírenie kamerového systému v meste

č. 2/2015
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE
ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTEV závere roka sa vykonalo rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Rajec o ďalšie 3 kamery. Hlavným zámerom bolo zlepšiť bezpečnostnú situáciu v sídliskovom vnútrobloku na ulici Javorová (sídlisko Sever) permanentným monitorovaním situácie. Kamera je umiestnená na stĺpe pri športovom areáli gymnázia. Táto kamera v súčasnosti umožňuje monitorovanie celého okolia vnútorného bloku, vrátane športového areálu. Technické vybavenie kamery zvláda automatické kruhové snímanie priestoru podľa prednastavených charakteristík vo FULL HD kvalite. Uvedené kvalitatívne zobrazenie je schopné lepšie vyhodnocovať detailné snímania v režime „živého snímania“ i v spätnom vyhodnocovaní záznamu.
Ďalšia kamera sa nachádza na bočnej strane budovy mestského úradu, táto sníma zadnú stranu na vstupe do budovy a priľahlé parkovisko. Posledná kamera jeROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE interná a nachádza sa na hlavnom vstupe do budovy mestského úradu, kde monitoruje celú vstupnú časť. Súbežne s tým bolo potrebné rozšíriť dátový priestor pre videozáznam a nový softvér pre ovládanie kamier, vrátane ich licencií, ako aj ďalších technických opatrení súvisiacich s pripojením na súčasný systém.
Mestská polícia teraz dokáže monitorovať mesto 12 kamerami. Umiestnenie kamier vychádzalo z udalostí, pri ktorých dochádzalo k narúšaniu verejného poriadku, ako aj krádežiam na majetku mesta.
Okrem týchto skutočností východiskom rozširovania je celkový zámer rozvoja kamerového systému v meste pre nasledujúce roky. Za týmto účelom boli v ostatných dvoch rokoch mimo iné aktivity spracované celkovo 3 projekty na poskytnutie dotácie od štátu. I napriek maximálne vynaloženému úsiliu a spolupráci s inými inštitúciami v týchto projektoch, akými je Policajný zbor SR a Fakulta bezpečnostného inžinierstva, nám dotácia nebola poskytnutá. Posledný projekt počíta s rozšírením kamier na námestí, pri materských školách na ul. Obrancov mieru a Mudrochovej ulici. Mimo toho plánujeme rozšíriť kamerový systém aj o operátora na oddelení Policajného zboru Rajec, čím by bolo možné priamo sledovať kamery vo väčšom časovom úseku aj mimo aktívne hliadkovanie mestskou políciou. Ostáva len veriť, že tentokrát bude projekt úspešný. Súčasné rozšírenie kamerového systému bolo financované z prostriedkov mesta.
Pracujeme pre vašu bezpečnosť!
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
2x foto: archív MsP
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa