Základná škola Lipová 2, Rajec; odkaz na novú stránku
Základná škola, Lipová 2, Rajec 
Kontakt: 
Adresa:   Lipová 2 , 015 01 Rajec 
Telefón:  041 - 5422173; 5422521; 5422510  Fax: 041 - 5424833
 
v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a v zmysle § 2 VZN č. 4/2014 vykoná
 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
 
Termín:          23. 1. 2015 (piatok) 14.00 – 18.00 hod.
                      24. 1. 2014 (sobota)  9.00 – 12.00 hod.
Miesto:          Základná škola, Lipová 2, trieda III.B
 
     Zápisu sa zúčastnia všetky deti narodené v čase od 1.9.2008 do 31.8.2009, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom roku odložená školská dochádzka.
      Na zápis sa dostaví zapisované dieťa v sprievode aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý si so sebou prinesie občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

                                                                                                              PaedDr. Marian Paprskár  v. r.
                                                                                                                        riaditeľ školy
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa