Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.

Oznam
Pri príležitosti nastávajúcich vianočných sviatkov sociálno-zdravotná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci, spolu s primátorom Mesta Rajec, odporučili poskytnúť vecnú dávku rodinám v hmotnej núdzi.

Mestský úrad žiada rodiny v hmotnej núdzi, kde sa nachádzajú nezaopatrené deti, aby sa nahlásili na Mestskom úrade v dňoch od 12.11. do 21.11.2014, v čase od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod., v stredu do 16.00 hod., v kancelárii č. 20 na 1. poschodí.

So sebou si prineste potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi vydané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - pracovisko Rajec a občiansky preukaz. Na vecnú dávku majú nárok rodiny s trvalým pobytom v meste Rajec.

                                                                                                            MsÚ Rajec, odd. správne  

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa