Zber novín a časopisov

Oznam - Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina organizujú zber novín a časopisov, ktorý sa uskutoční dňa 23.03.2015 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika.

O Z N A M.
Mestský úrad v Rajci, Združenie obcí Rajecká dolina a Zberné suroviny Žilina
organizujú zber novín a časopisov,
ktorý sa uskutoční dňa 23.03.2015 o 15,00 hodine na Námestí Andreja Škrábika.

Podmienky výkupu :
Noviny a časopisy musia byť zviazané do balíkov.
Cenové podmienky :
  -  2,5 kg starého papiera ............ 1 ks toaletného papiera
  -    1 kg starého papiera ............. 1 balíček papierových vreckoviek
  -  10 kg starého papiera ............. 1 balík kuchynských utierok

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa