Oznámenie o streľbách

OZNÁMENIE O STREĽBÁCH
 
Oznamujeme Vám, že na strelnici v Kamennej Porube budú prebiehať ostré streľby:
 
2.9.14 Utorok   od  08:00   do  15:00
3.9.14 Streda 08:00 15:00
4.9.14 Štvrtok 08:00 15:00
5.9.14 Piatok 08:00 14:00
8.9.14 Pondelok 08:00 15:00
9.9.14 Utorok 08:00 15:00
10.9.14 Streda 08:00 24:00
11.9.14 Štvrtok 08:00 15:00
12.9.14 Piatok 08:00 14:00
16.9.14 Utorok 08:00 15:00
17.9.14 Streda 08:00 15:00
18.9.14 Štvrtok 08:00 15:00
19.9.15 Piatok 08:00 14:00
23.9.14 Utorok 08:00 15:00
24.9.14 Streda 08:00 15:00
25.9.14 Štvrtok 08:00 24:00
29.9.14 Pondelok 08:00 15:00
30.9.14 Utorok 08:00 24:00
       
 
 
Žiadame Vás, aby ste sa v uvedenom čase nezdržiavali v okolí strelnice.

Za správnosť: čat. Jozef Januš, správca strelnice
Telefón: 0903-820841 od 6:00 do 18:00 hod.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa