Oznámenie o opakovanej dražbe

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 25.08.2014
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE
 
Licitor group, a.s. ako dražovník oprávnený k výkonú dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovolľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zverňuje v zmysle ustanovenia § 17 o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa