Richtári a primátori mesta Rajec
Rok zvolenia
alebo
obdobie výkonu funkcie
Meno a priezvisko
starostu alebo primátora
mesta Rajec 
Rok zvolenia
alebo
obdobie výkonu funkcie
Meno a priezvisko
starostu alebo primátora
mesta Rajec 
1522   Beno 1926   Imrich Rybárik
1536   meno nezistené 1927 - 1931   Kamil Rybárik
1567   Jakub Hadík st. 1931 - 1934   Jozef Brieštenský
1570   Michal Drdula 1935 - 1945   Ondrej Paulíny
1573   Adam Slaboň 1945 - 1947   Valér Zafka
1575   Michal Martinek III. 1947   Jozef Mládenek
1584   Adam Slaboň 1948 - 1949   Ondrej Židek
1588   Matej Macko 1950 - 1951   Emil Kováčik
1589   Lacko Drozdík,
  Mikuláš Tretina
VII. 1951   Ondrej Židek
1590   Lacko Drozdík 1952   Ondrej Židek
1591   Matej Macko 1953   Anton Kučerík
1592   Matej Koza 1954   Anton Kučerík
1593   Matúš Bohdal 1955 - 1956   Emil Špánik
1594   Lacko Drozdík X. 1956   Ondrej Židek
1595   Adam Koza 1957 - 1960   Ondrej Židek
1597-1604   Mikuláš Tretina VII. 1960 - 1971   Milan Stráňai
1619   Václav Polčic (Polczicz) XII. 1971 - 1981   Anton Prokopovič
1623   Jiřík Šimko VI. 1981 - 1990   Anton Mandák
1630   Martin Melko I. 1990 - XII. 1990   Štefan Jakubík
1639   Georgius Jokel XII. 1990 - XII. 1994   RNDr. Ladislav Židek
1646   Nikolaus Šimko XII. 1994 - XII. 2018
  Ing. Ján Rybárik
1651   Joanes Badinský od XII. 2018   Ing. Milan Lipka
1639   Jiřík Jokel    
1659   Andreas Kubinský
1695   Andreas Beno
1717   Nikolaus Buss
1726   Joanes Hriczovský
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa