Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
dňa 12. 8. 2014 od 8:00 - 15:00 hod.

    Oznamujeme Vám, že dňa 12. 8. 2014 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu kontroly a údržby distribučnej transformačnej stanice v nasledovných častiach mesta Rajec:

  - ul. Štúrova č. d. 151
  - fi - Ar-ned s.r.o., Vedut Saliji, CIMAT,s.r.o.

  - ul. M. R. Štefánika č. d. 5

   Námestie SNP:
   - Mestsky úrad a Radnica Rajec,
   - Polícia,
   - Námestie SNP č. d. 1, 2, 4, 6, 26, 27, 28,
   - Ing. Roman Linder LINTEX

  - ul. Nádražná č. d. 1, 2, 3, 4, 5

   Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonane podľa § 31ods. 2 písm. t) zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v spojení s ust. Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., bod. 11, Prílohy č. 2 Obchodných podmienok pre distribúciu a prístup do distribučnej sústavy a bod. 11 Prílohy č. 3 Obchodných podmienok pre rámcovú distribučnú zmluvu.

                                                                                                        Ing. Pavol Pekár v.r.
                                                                                                              riadieľ sekcie
                                                                                      Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy
                                                                                                        SSE - Distribúcia, a.s.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa