ODOVZDANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV
 
   Oznamujeme občanom, že od 12.03.2016 môžu využiť bezplatné odovzdanie svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ZARIADENÍ NA ZMENŠOVANIE OBJEMU KOMUNÁLNYCH ODPADOV.
 
    Zariadenie sa nachádza na konci bývalého areálu poľnohospodárskeho družstva v Krivíne. Do biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov patrí:
 
- zelený odpad zo záhrad – kvety, tráva, lístie,
- drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,
- vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania,
- zhnité ovocie a zelenina,
- piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol
- ostatný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na štiepkovanie
  (napr. konáre z orezu stromov, drevo bez povrchovej úpravy a bez kovových častí).
 
 
OTVÁRACIA DOBA

                     sobota     od 9.00 hod do 13.00 hod.
                     nedeľa     zatvorené
pondelok – piatok dohodnúť sa osobne
na Mestskom úrade, oddelenie výstavby a životného prostredia č. dverí 6, alebo telefonicky na čísle 041/5076512.
 
Občania sa musia preukázať preukazom totožnosti.
 
 
                                                                                                     Ing. Ján Rybárik, v.r.
                                                                                                         primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa