Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2013

Mesto Rajec podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2013.
 Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:
                                                       - u fyzickej osoby       160,00 €
                                                       - u právnickej osoby  1600,00 €.
 Mesto Rajec upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky i tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 € respektíve 1 600 €. Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200-203 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.
 Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto Rajec nie je oprávnené ich odpustiť. Právo na vymáhanie daňového nedoplatku takto zaniká až po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 30.05.2014
Vypracované na základe podkladov z finančného oddelenia MsÚ Rajec.
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2013, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €.
Dlžník fyzická osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Baránek Miloš Bystrická 89/11, Rajec Daň z nehnuteľnosti 367,17
Bucha Peter Kostolná 59/31, Rajec Daň z nehnuteľnosti,Komunálny odpad Pes 227,51
Cibuľová Irena Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 352,69
Eloga Martin Jánošíková 503/14, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad Pes 175,26
Hromada Milan Moyzesova 714/10, Rajec Komunálny odpad 182,13
Jurický Miroslav M.R.Štefánika 622/8, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 665,42
Jurický Pavol M.R.Štefánika 622/8, Rajec Komunálny odpad 175,41
Jurický Peter Rajec Daň z nehnuteľnosti 1172,75
Linetová Ľudmila Hollého 162/17, Rajec Komunálny odpad 223,93
Macak Marián Hollého 206/53, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 290,01
Matovicsová Terézia Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 195,65
Matovič Štefan Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 271,50
Miškovský Ján Hollého 162/18, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 206,36
Náležinská Kateřina Mudrochova 929/8, Rajec Daň z nehnuteľnosti,Komunálny odpad Pes 213,06
Radič Ľubomír Kostolná 65/37, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 279,69
Radičová Marcela Kostolná 65/37, Rajec Komunálny odpad 186,64
Rolinec Ľubomír Ružová 192/2, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 198,59
Rolinec Štefan Hollého 198/45, Rajec Komunálny odpad 192,60
Řepa Jaroslav Hollého 161/14, Rajec Komunálny odpad 264,59
Smutný Štefan Hollého 162/16, Rajec Komunálny odpad 305,50
Svarinská Mária Bystrická 78/6, Rajec Komunálny odpad 214,30
Svetlá Viera Jánošíkova 562/58, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad Pes 347,15
Špánik Rudolf Hollého 159/7, Rajec Komunálny odpad 1873,51
Žitníková Štefánia Vojtová 88/6, Rajec Komunálny odpad 244,70
Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2013, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1600 €.
Dlžník právnicka osoba Adresa Druh dane Dlžná suma
spolu v €
Drevospektrum s.r.o. Partizánska 875/2, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 2430,40
Eurofarm s.r.o. Hollého 210/57, Rajec Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 3967,93
Transles s.r.o. Rajecká cesta 552, Rajecké Teplice Daň z nehnuteľnosti 2124,64
ZINTH a.s. Franciciho 3, Martin Daň z nehnuteľnosti Komunálny odpad 2233,33
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa