Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov

 
 Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
 Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne:
od 28.03. 2014 - do 02.04.2014
- Partizánska (pri Drevospektrum),
- Partizánska (turbínsky kanál),
- Hviezdoslavova,
- Mudrochova (pri MŠ),
- Haškova (vjazd do ulice),
- Pri Rajčanke
od 02.04. 2014 - do 07.04.2014 - Moyzesova (pri autobusovej zastávke),
- Benkova (pri lavičke k MŠ),
- Sama Chalúpku (pred mostom),
- Športová,
- Obrancov mieru (pri MŠ),
- 1. Mája (pri MŠ)
od 07.04.2014 - do 11.04.2014
- Jánošíkova (park),
- Jánošíkova (pri lavičke),
- Hollého (pri chodníku medzi bytovkami),
- Nádražná (pri verejných WC),
- Lipová (parkovisko),
- Smreková (parkovisko)
od 11.04.2014 - do 16.04.2014 - Vojtová,
- Bystrická (park),
- Kostolná

 Do kontajnerov je zákázané ukladať:.
- nebezpečné odpady (chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.);
- biologické odpady    (trávu, konáre, lístie a pod.);
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa