Oznámenie o zmene ukladania stavebného a nadrozmerného odpadu

OZNÁMENIE O ZMENE UKLADANIA STAVEBNÉHO A NADROZMERNÉHO ODPADU
 
Z dôvodu sprehľadnenia produkcie odpadu v Meste Rajec a zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, boli v Meste Rajec stiahnuté všetky veľkoobjemové kontajnery.
Svoje stavebné odpady pochádzajúce z bežných udržiavacích prác, stavebných úprav, rekonštrukčných prác a objemné a nadrozmerné odpady môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora.
          Pri odovzdaní odpadu v zbernom dvore je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.
Sypanie stavebných odpadov do kontajnerov na komunálny odpad spôsobuje preťažovanie kontajnerov, znižuje ich životnosť, znemožňuje ich vyprázdnenie zberným vozidlom a spôsobuje problémy ostatným spoluobčanom, ktorí nemajú potom kde uložiť svoj komunálny odpad. Stavebné odpady nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.

Zberný dvor Rajec, Fučíkova 339, 015 01 Rajec
OTVÁRACIE HODINY
 
Pondelok - Piatok 06:00 14:30
Sobota 08:00 12:00
Nedeľa ZATVORENÉ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa