Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBRANCOV MIERU, RAJEC

Projekt - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBRANCOV MIERU, RAJEC
Operačný program: Regionálna operačný program
Projekt spolufinancovaný z: Európskeho fondu regionálného rozvoja a štátného rozpočtu SR
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy a zlepšenie podmienok procesu výchovy a vzdelávania
Začiatok realizácie: 05/2009
Ukončenie realizácie všetkých aktivít súvisiacich s projektom: 11/2009
Nenávratný finančný príspevok: 300 432,41 EUR
Investor, objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
Dodávateľ: MIKOMIX, spol. s r.o., Družínska 879, 013 22 Rosina
Stavebné povolenie: č.j. 01/1071/2008/ST/69-Ja zo dňa 20.08.2008, vydané Obcou Ďurčina
Stavebný dozor: Ing. Ján Drugda
Celkové náklady projektu: 316 244,64 EUR
     Prílohy:
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY ul. OBRANCOV MIERU, RAJEC
  Fotogaléria z rekonštrukcie a modernizácie Materskej školy ul. Obrancov mieru
  Fotogaléria z Počítačovej učebne Materskej školy ul. Obrancov mieru
     
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa