Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 3123, 2532, 2531, 1365,633,2510,3030,1617, katastrálne územie Rajec

 
 Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 3123, 2532, 2531, 1365,633,2510,3030,1617, katastrálne územie Rajec
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. v súlade s ustanovenlm § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako podielovému spoluvlastníkovi pozemku parc. KNE 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3636, KNC 2124/28,2124/194,2124/195 a PKN 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3635, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, katastrálne územie Rajec vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuternostr na listy vlastníctva Č. 3123, 2532, 2531, 1365, 633, 2510, 3030, 1617, pre katastrálne územie Rajec.
Príloha - Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 3123, 2532, 2531, 1365,633,2510,3030,1617, katastrálne územie Rajec   (typ súboru - pdf)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa