Informácia MsP Rajec o výdaji parkovacích kariet pre rok 2019.
 
 
Dňom 3.1.2019 začne Mestská polícia Rajec výdaj tzv. „Parkovacích kariet“ na rok 2019.
Výdaj bude vykonávaný v pracovných dňoch v mesiaci január
v čase  08:00 – 11:00 hod. a 12:00 - 15:00 hod. na útvare MsP 2 poschodie č. dverí 221.
 
    Postup pri vydávaní kariet je obdobný ako v roku 2018, v súlade s "Všeobecne záväzným nariadením Mesta Rajec č.11/2017 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia".
   Cena za parkovacie karty je pre rok 2019 nezmenená, napríklad: pre vlastníkov automobilu s trvalým pobytom v meste Rajec, je celoročná „Parkovacia karta“ v hodnote 10 €, polročná v hodnote 6,€ a štvrťročná v hodnote 4 €.
   
   Pre výdaj „Parkovacej karty“ je potrebné držiteľom už vydanej karty priniesť so sebou pôvodnú kartu a zaplatiť poplatok v uvedenej výške v pokladni Mesta Rajec (1 poschodie, číslo dverí 14).
    
    Pre majiteľov motorových vozidiel ktorým parkovacia karta ešte nebola vydaná, je potrebné predložiť tzv. malý alebo veľký technický preukaz na útvare MsP, a potom zaplatiť poplatok podľa sadzobníka.
 
 
   Upozornenie
Zo skúseností z predchádzajúceho obdobia upozorňujeme súčasných vlastníkov parkovacích kariet, že ich platnosť končí dňom 31.12.2018.
Parkovaciu kartu si môže zakúpiť len vlastník automobilu s trvalým pobytom v meste Rajec.
 
 
                                                                                        náčelník Mestskej polície
                                                                                         Ing. Rastislav Ťažký
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa