Oznámenie o začatí stavebného konania a opustenie od ústneho pojednávania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania a opustenie od ústneho pojednávania
 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôricka cesta 1960, 010 57 Žilina podali dňa 11.07.2013 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: "SKV Žilina - Rajec, ul. Nádražná - rekonštrukcia vodovodu".             ...viac informácií
 
 
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od: 26.09.2013 do:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa