Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov

Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne:
30.9. - 4.10.2013 – Partizánska (pri DREVOSPEKTRUM)
– Partizánska (turbínsky kanál pri ceste)
– Hviezdoslavova
– Mudrochova (pri škôlke)
– Haškova (vjazd do ulice)
– Pri Rajčanke
4.10. - 9.10.2013 – Moyzesova (pri autobusovej zastávke)
– Benkova (pri lavičke k MŠ)
– Sama Chalúpku (za mostom)
– Športová
– Obrancov mieru (pri MŠ)
– 1. Mája (pri MŠ)
9.10. - 14.10.2013 – Jánošíkova (park)
– Jánošíkova (pri lavičke)
– Hollého (pri chodníku medzi bytovkami)
– Nádražná (pri verejných WC)
– Lipová (parkovisko)
– Smreková (parkovisko)
14.10. - 18.10.2013 – Vojtová
– Bystrická (park)
 Do kontajnerov je zákázané ukladať:.
- nebezpečné odpady (chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.);
- biologické odpady    (trávu, konáre, lístie a pod.);
na späť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa