Okresný súd Žilina - Vyhláška - Miroslav Žilinčík

VYHLÁŠKA

Okresný súd Žilina v dedičskej veci po ručiteľovi(ke) menom
 
Ondrej   Ž i l i n č í k, rod. Žilinčík
 
MNarodený 10.11.1920, r.č. 201110/705, naposledy trvale bytom, Rajec Hollého 219/66, ktorý zomrel 02.05.2013 upovedumuje dediča menom Miroslav Žilinčík... viac informácií
 
 
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 16.09.2013 do 01.10.2013
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa