Výzva k podaniu vysvetlenia - Štefan Hodas

MESTSKÁ POLÍCIA RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
Štefan Hodas, nar. 1983
015 01 Rajec
 
V Rajci  14.8.2013
 
VÝZVA K PODANIU VYSVETLENIA
 
V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii dostavte sa do 13.9.2013 od 8:00 do 9:00 hod. alebo od 14:00 do 15:00 hod. na útvar Mestskej polície v Rajci na Námestí SNP 2/2 ( na prízemí alebo na 2. poschodí). 
Ak sa nemôžete dostaviť v určený čas, zavolajte na telefónne číslo 0907-631403.
V prípade, že sa bez ospravedlnenie alebo bez závažných dôvodov výzve nevyhoviete, môžete byť k účelu podania vysvetlenia predvedený podľa § 10 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii a môže Vám byť uložená bloková pokuta do výšky 33,00 € podľa § 47zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
 

                                                                                                                   Ing. Ján Jasenovec, PhD. v.r.
                                                                                                                   náčelník MsP
Kontakt:
Telefón: tiesňová linka - 159
            0907-631403; 041/5076530, 041/5076532
e-mail:  mestska.policia@rajec.sk
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa