Prenosné dopravné ihrisko pre rajecké deti
 
        Predpokladám, že už prevažná časť našich občanov si všimla namaľované vodorovné dopravné značenie na asfaltovej ploche oproti Gymnáziu na Javorovej ulici. Táto plocha bola vybraná ako najvhodnejšia pre realizáciu prenosného dopravného ihriska pre deti.
      Skôr ako sme pristúpili k samotnej realizácií, vyhodnotili sme preventívne opatrenia a aktivity Mestskej polície Rajec počas predchádzajúcich rokov a zistili sme, že takéto zariadenie v našom meste chýba. Preto sa aj MsP Rajec koncom apríla prihlásila so svojim projektom do grantového program Región v pohybe 2013 vyhlásenom Nadačným fondom KiaMotors Slovakia v Nadácií Pontis. Uchádzali sme sa o poskytnutie dotácie na vytvorenie prenosného dopravného ihriska pre deti. Do nadačného programu bolo zaslaných celkom 85 žiadostí, z ktorých komisia vybrala 43 projektov na realizáciu. Veľmi nás potešilo, keď sme sa v máji dozvedeli, že medzi vybranými projektmi bol aj ten náš. Nadačný fond prispel na realizáciu ihriska v sume 1000 eur a rovnakou sumou prispelo i mesto Rajec. Počas príprav ihriska sme si overili súčasné trendy výstavby takýchto dopravných ihrísk v okrese Žilina a dospeli sme k záveru, že ihrisko musí spĺňať nielen kapacitne, ale aj obsahovo, určité kritéria tak, aby bola jeho využiteľnosť dostatočná k požiadavkám škôl na takýto druh vzdelávania detí. Veľmi dôležité bolo, aby aj samotné zhotovenie malo kvalitné prevedenie, podobalo sa skutočným podmienkam na cestách a malo dlhodobú životnosť. Rajecké dopravné ihrisko vychádza z plánov a konzultácií s dopravným inžinierom, ktorý v tejto oblasti pôsobí.
       Samotná realizácia vodorovného dopravného značenia vyžadovala nemalé finančné prostriedky, preto sme sa rozhodli, že v rámci mestskej polície tieto práce vykonáme svojpomocne. V dňoch 17. a 18. júna 2013 príslušníci mestskej polície v spolupráci s ďalšími kolegami z mestského úradu a ďalšími dobrovoľníkmi, vykonali kompletné vodorovné dopravné značenie ihriska. I napriek horúčavám bolo našou snahou nepoľaviť v úsilí a urobiť niečo pre „naše deti“. Netrvalo dlho a ony samé nám všetkým dali vedieť čo si o ihrisku myslia, keď sa už v podvečer prvého dňa vyznačovania začali preháňať po jednotlivých cestičkách ihriska na bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Cítili sme veľké zadosťučinenie, že to stálo za našu námahu.
    Takto ušetrené finančné prostriedky sme mohli účelne využiť na zhotovenie väčšieho počtu zvislých dopravných značiek, ktorých je 25 kusov. Dopravné značky sú prenosné a vtom je aj skrytá podstata prenosného dopravného ihriska. Takýmto spôsobom dokážeme značky na ihrisku variabilne upravovať podľa tematiky dopravnej výchovy. Zároveň, keď sa výcvik skončí, značky sa uschovajú a plocha ihriska bude voľná. Samozrejme, že takýmto spôsobom zabránime aj možnému vandalizmu.
      Uvedenými opatreniami sme takto zvýšili hodnotu diela z pôvodných 2000 eur na takmer 3500 eur. Čo je však omnoho dôležitejšie než finančné prostriedky či vynaložené úsilie je to, že ihrisko je dostupné pre všetky deti bez akýchkoľvek bariér a môže byť využívané od jari až do neskorej jesene našimi najmenšími spoluobčanmi a hlavne pre ich bezpečnosť!
     Na záver chcem poďakovať všetkým zainteresovaným stranám za ich snahu a pochopenie pri realizácií prenosného dopravného ihriska pre všetky rajecké deti.

      Pracujeme pre vašu bezpečnosť.
                                                                                                    Ing. Ján Jasenovec, PhD
                                                                                                        náčelník MsP Rajec
Fotogaléria
 Prenosné dopravné ihrisko pre rajecké deti - fotogaléria  Prenosné dopravné ihrisko pre rajecké deti - fotogaléria  Prenosné dopravné ihrisko pre rajecké deti - fotogaléria  Prenosné dopravné ihrisko pre rajecké deti - fotogaléria
naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa