Zmena a obnova dopravného značenia
  V závere mesiaca máj bola v Rajci vykonaná obnova a doplnenie vodorovného ako aj zvislého dopravného značenia.    
   Zásadná zmena nastala v parkovaní na uliciach Štúrova a Sládkovičova. Na každom úseku týchto ulíc pribudli tri vyznačené parkovacie miesta s časovým obmedzením do 10 minút státia bez spoplatnenia. Ďalej pribudli 2 parkovacie miesta bez časového obmedzenia na ulici Štefánikova v pravom rohu námestia (od mestského úradu). Zámerom tohto riešenia je zvýšiť bezpečnosť chodcov tým, že sa presne vymedzil priestor pre parkovanie v tomto úseku, ako aj čiastočne zlepšiť možnosti parkovania v centre mesta. V súčasnosti sa týmto ponúka celkom 82 parkovacích miest v centre mesta. 
                                                                                       (pozn. kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší)
Zásadná zmena nastala v parkovaní na uliciach Štúrova a Sládkovičova. Zásadná zmena nastala v parkovaní na uliciach Štúrova a Sládkovičova. Ďalej pribudli 2 parkovacie miesta bez časového obmedzenia na ulici Štefánikova v pravom rohu námestia (od mestského úradu).
Vodorovné dopravné značenie na Štúrovej ulici
Na začiatku ulice Sládkovičova (na križovatke pri „Kľaku“) vpravo pribudla značka „Zákaz zastavenia“. Obdobná značka pribudla v smere tejto ulice vľavo od križovatky nahor. Dôvodom opatrenia je, že táto ulica ja jednosmerná, pričom vodiči parkovali na chodníku alebo v kombinácií chodníka s cyklistickým pásom. Následne tu dochádzalo k rôznym kolíznym situáciám medzi majiteľmi nehnuteľností, chodcami, cyklistami atď...
Na začiatku ulice Sládkovičova (na križovatke pri „Kľaku“) vpravo pribudla značka „Zákaz zastavenia“. Obdobná značka pribudla v smere tejto ulice vľavo od križovatky nahor. Na začiatku ulice Sládkovičova (na križovatke pri „Kľaku“) vpravo pribudla značka „Zákaz zastavenia“. Obdobná značka pribudla v smere tejto ulice vľavo od križovatky nahor.   
Podobný problém je aj pri tržnici, kde je značná cestná premávka vrátane pohybu chodcov, kde veľa vodičov si zamieňalo chodník pri areáli Katolíckej spojenej školy za parkovacie miesto. Preto tu bola na križovatke ulíc Bielisko – Kmeťova osadená dopravná značka „Zákaz státia“. Ďalej bola pred areálom tržnice doplnená dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel....". S doplnkovou tabuľkou "okrem dopravnej obsluhy v čase od 06 - 16,00 hod. Dôvodom tohto opatrenia je zamedzenie vstupu vozidiel do areálu tržnice v čase stánkového predaja, nakoľko do súčasnosti bolo bežné, že niektorí občania využívali túto plochu ako celodenné parkovisko.
Podobný problém je aj pri tržnici, kde je značná cestná premávka vrátane pohybu chodcov, kde veľa vodičov si zamieňalo chodník pri areáli Katolíckej spojenej školy za parkovacie miesto.   Preto tu bola na križovatke ulíc Bielisko – Kmeťova osadená dopravná značka „Zákaz státia“. Ďalej bola pred areálom tržnice doplnená dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel....". S doplnkovou tabuľkou "okrem dopravnej obsluhy v čase od 06 - 16,00 hod.
Ďalšou novinkou je vyznačenie hlavnej cesty na križovatke ulíc Švermova – Hviezdoslavova, kde v smere na cintorín je táto cesta hlavná, ostatné sú vedľajšie. Dôvodom tejto úpravy bola absencia dopravného značenia v križovatke, ako aj prevencia pred možnými dopravnými nehodami pri výjazde a zjazde z cintorína najmä v zimnom období.
Ďalšou novinkou je vyznačenie hlavnej cesty na križovatke ulíc Švermova – Hviezdoslavova, kde v smere na cintorín je táto cesta hlavná, ostatné sú vedľajšie. Ďalšou novinkou je vyznačenie hlavnej cesty na križovatke ulíc Švermova – Hviezdoslavova, kde v smere na cintorín je táto cesta hlavná, ostatné sú vedľajšie.   
Obdobne došlo k vyznačeniu hlavnej cesty na križovatke ulíc Partizánska – Mudrochava (pri kaplnke).
Obdobne došlo k vyznačeniu hlavnej cesty na križovatke ulíc Partizánska – Mudrochava (pri kaplnke).      
Ďalej bola vykonaná obnova vodorovných dopravných značení na parkovacích miestach a výmena poškodených zvislých dopravných značiek. Z dôvodu vykonania týchto zmien upozorňujeme všetkých vodičov na zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie platného dopravného značenia. Očakávame, že týmito ďalšími preventívnymi opatreniami dôjde k zlepšeniu celkovej dopravno–bezpečnostnej situácie v meste.
   Mestská polícia Rajec bude intenzívne monitorovať uplatňovanie ustanovení zákona „o cestnej premávke“ a v prípade ich nerešpektovania prijme adekvátne opatrenia na ich dodržiavanie.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa