Parkuj svoje auto bezpečne alebo neprekážaj iným

Preventívny projekt Mestskej polície z dopravnej výchovy žiakov

        V dňoch 2.-7.5. a 13.-15.5.2013 vykonávala Mestská polícia preventívnu aktivitu v rámci projektu „Parkuj svoje auto bezpečne alebo neprekážaj iným“. Do projektu boli zapojení žiaci 3 – 7 ročníkov základnej školy Lipová a Katolíckej spojenej školy, celkom to bolo 435 detí. Cieľom projektu bolo oboznámiť žiakov s povinnosťami vodičov, chodcov a iných účastníkov cestnej premávky. Realizácia jednotlivých aktivít bola rozdelená do troch častí. Prvá časť bola vykonaná ešte v mesiaci február, kedy boli oslovené jednotlivé školy s počiatočnou požiadavkou na spracovanie výkresov s dopravnou alebo príbuznou tematikou. V mesiaci máj bola vykonávaná druhá časť aktivít, kedy sa žiaci prostredníctvom prezentácií oboznámili s tým ako majú vodiči parkovať svoje autá tak, aby neprekážali chodcom. Aké sú potrebné parkovacie vzdialenosti  vozidiel pri dodržiavaní ustanovení zákona o cestnej premávke v rámci povinnosti vodičov. Ďalej sme oboznámili žiakov s povinnosťami chodcov a pravidlami chovania sa na chodníkoch a cestách.
     Zvláštna pozornosť bola venovaná používaniu bicyklov, kolieskových korčuli, kolobežiek a pod. v rámci ich využívania v meste. Okrem toho sme žiakov oboznámili so zásadami používania ochranných pomôcok a reflexných prvkov na cestách. Po tejto teoretickej časti bola vykonaná posledná aktivita priamo v reálnych situáciách v centrálnej a priľahlých častiach mesta. Tu si mohli žiaci priamo vyskúšať čo si zapamätali a tiež si overiť, ako sa dodržiavajú ustanovenia zákona o cestnej premávke. Každá skupina detí mala možnosť vidieť dopravné riešenie v meste, kde sa nachádzajú cyklistické pásy kde sú vyznačené chodníky, aká je cestná premávka a vôbec ako sa v meste parkuje pod heslom projektu parkovať „bezpečne alebo neprekáža iným“. Následne mali deti možnosť „byť policajtom“ a vyhodnotiť vodičov podľa spôsobu ich parkovania. Ak ste si za stieračom našli obrázok s textom: “Sme radi, že používate plochu vyhradenú na parkovanie vozidla v súlade so Zákonom o cestnej premávke. Mestská polícia Rajec v spolupráci so žiakmi.... Týmto spôsobom sme sa chceli poďakovať Vám všetkým, ktorí dodržiavate spomínané ustanovenia zákona a rešpektujete iných, tým že „neprekážate iným“. Azda to nie je bežným zvykom ale na tých ktorí tvoria väčšinu poctivých vodičov sa mnohokrát zabúda..... a sme radi že takýchto vodičov máme aj v Rajci.
       Pokiaľ ste patrili medzi vodičov, ktorí nerešpektovali niektoré ustanovenia spomenutého zákona, mohli ste nájsť za stieračom auta text: „V záujme Vašej bezpečnosti a dodržiavania Zákona o cestnej premávke, Vám odporúčame využívať plochy vyhradené na parkovanie vozidla...“. Našla sa celá rada takých vodičov, ktorí v čase tejto aktivity prekážali na chodníkoch, nerešpektovali niektoré ustanovenia dopravných značiek a pod.
       Dúfame že pre všetky kategórie vodičov to bol v niečom dostatočný odkaz všímavých detí. Je treba povedať, že práve žiaci boli v praktickej časti veľmi pozorní a „nimi navrhované riešenia priestupkov“ chceli nekompromisne riešiť vysokými blokovými pokutami alebo tzv. „papučou“. Samozrejme bol to „pohľad detskými očami“, avšak úprimný a ten si ceníme.
       Veľkým pozitívom tohto preventívneho projektu je, že sa na ňom podieľalo značné množstvo žiakov a nepriamo aj veľa ostatných účastníkov cestnej premávky. Pevne veríme, že sme týmto spôsobom deťom viac priblížili prácu mestského policajta a dali aj impulz pre všetkých vodičov aby mali na pamäti heslo projektu: „Parkuj svoje auto bezpečne alebo neprekážaj iným“ počas celého roka. Zároveň je potrebné vyjadriť poďakovanie všetkým deťom a ostatným pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave projektu.

Pracujeme pre Vašu bezpečnosť
                                                                                                         Ing. Ján Jasenovec
                                                                                                    Náčelník Mestskej polície
 

naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa