Zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov

zverejnené: 04.03.2012 
 Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a drobných stavebných odpadov.
Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne:
05.04. - 10.04.2013 - Moyzesova (pri autobusovej zastávke),
- Benkova (pri lavičke k MŠ),
- Sama Chalúpku (za mostom),
- Partizánska (pri Drevospektrum),
- Partizánska (turbínsky kanál),
- 1. mája (pri MŠ) - od 08.04. na Obrancov mieru (pri MŠ)
10.04. - 15.04.2013 - Mudrochova (pri MŠ),
- Haškova,
- Pri Rajčanke,
- Lipová (parkovisko),
- Smerková (parkovisko),
- Hviezdoslavova
15.04. - 19.04.2013 - Športová,
- Jánošíkova (pri lavičke),
- Hollého (pri chodníku medzi bytovkami),
- Nádražná (pri verejných WC),
- Jánošíkova (park),
- Bystrická (park)
19.04. - 22.04.2013 - Vojtová

 Do kontajnerov je zákázané ukladať:.
- nebezpečné odpady (chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.);
- biologické odpady    (trávu, konáre, lístie a pod.);
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa