Harmonogram vývozu odpadov na rok 2014 v meste Rajec
mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery   mesiac týždeň TKO vrecia-plasty NO+EO kontajnery
I. 1 streda piatok  
1x mesačne plasty, sklo;
podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz pre VKM,kovy
papier

VII. 27 streda piatok  
1x mesačne plasty, sklo;
podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz pre VKM,kovy
papier
2 streda   28 streda  
3 streda 29 streda
4 streda 30 streda
5 streda VIII. 31 streda piatok  
II. 6 streda piatok   32 streda  
7 streda   33 streda
8 streda piatok 34 streda piatok
9 streda   35 streda  
III. 10 streda piatok   IX. 36 streda piatok  
11 streda   37 streda  
12 streda 38 streda
13 streda 39 streda
IV. 14 streda piatok   X. 40 streda piatok  
15 streda   41 streda  
16 streda 42 streda
17 streda 43 streda
V. 18 streda piatok   44 streda
19 streda   XI. 45 streda piatok  
20 streda 46 streda  
21 streda piatok 47 streda piatok
22 streda   48 streda  
VI. 23 streda piatok   XII. 49 streda piatok  
24 streda   50 streda  
25 streda 51 streda
26 streda 52 streda
NO+EO Zber odpadov s obsahom škodlivín (NO) a elektroodpadu (EO) z domácností
Kontajnery Zber triedeného odpadu PLASTY, SKLO 1x mesačne; podľa stavu naplnenia bude realizovaný vývoz pre VKM, KOVY a PAPIER.
TKO Zmesový komunálny odpad.
VOK Pristavenie veľkorozmerných kontajnerov bude počas jarného upratovania
(marec alebo apríl) a jesenného upratovania (september alebo október)
Jedlé oleje
a tuky
Zber jedlých olejov a tukov sa vykonáva v deň zberu PET fliaš. Je potrebné ich vyložiť spolu s vrecami v uzatvárateľných nádobách ( napr. PET fľaše ), alebo odovzdať v zbernom dvore.
 
 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa