naspäť
 
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Z kroniky Dobrovoľného hasičského zboru .... (odpis celej kroniky ... tu)
       "Miluj bližného ako seba samého" Toto heslo píšeme na štít hasičstvu a dbajme aby tento náš štít, ktorý bude hlásať potomstvu česť otcov, aj v našom sbore zostal čistý a nepoškvrnený.
      11.ho januára 1925 bolo svolané valné shromáždenie, stanovy sboru schválené a nasledovný funkcionári zvolený: veľ. Štefan Zafka; nv. Viktor Rybár; taj. Viliam Kohn; pokl. Frant. Mihálik; Sb. Lekár Dr. Pokorný; stroj. Št. Schmigutz; gazda Jakub Čerňanský; revisori Hrehor Maršala, Ondrej Kosper, Pavel Žilinčik.
      Sľub zložilo 37 hasičov 19.ho mája 1925 k rukám zemského veliteľa Vojtecha Nemaka.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa