Informácie pre obyvateľov Mesta Rajec k prijatým Všeobecne záväzných nariadeniach pre kalendárny rok 2013.

Vážení spoluobčania,

      poslanci Mestského zastupiteľstva sa na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 dohodli, že Vás budeme písomne informovať o zmenách miestnych daní a poplatkov pre rok 2013.
     Poslanci mestského zastupiteľstva Mesta Rajec si uvedomujú vážnosť situácie v rozpočte mesta a s plnou vážnosťou si uvedomujú aj finančnú situáciu našich občanov, situáciu v našich rodinách a preto sa pristúpilo len k miernemu navýšeniu poplatku za komunálny odpad v nevyhnutnej miere.
      Vážení spoluobčania, v tomto informačnom materiáli Vám popisujeme konkrétne zmeny oproti roku 2012. Veríme, že pochopíte opatrenia, ktoré mestské zastupiteľstvo muselo prijať pre rok 2013 a spoločnými silami zvládneme rok ktorý je pred nami.
      Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, veľa zdravia, šťastia a vzájomnej lásky do Nového roku, Vám prajú poslanci mesta a primátor.

                                                                                                               Ing. Ján Rybárik  v.r.
                                                                                                                 primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa