Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

zverejnené: 03.10.2012    
  Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ : Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
Výzva na predloženie cenovej ponuky zverejnená na internetovej stránke verejného obstarávateľa dňa 19.9.2012.
Predmet zákazky: Nákup servera spojený s jeho inštaláciou a migráciou dát.
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 46 ods. 2 oznamujem zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.
Dôvodom zrušenia dodávky tovaru sieťového servera je požadovaný rozsah. V najbližšej dobe bude zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa vyhlásenie novej súťaže na predmet zákazky. 

                                                                                                          Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                           primátor mesta
1. Príloha - Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa