Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - Nákup servera s jeho inštaláciou a migráciou dát

zverejnené: 19.09.2012    
Výzva - zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác s názvom - "Nákup servera spojený s jeho inštaláciou a migráciou dát".
Príloha:
1. Výzva - zákazka s nízkou hodnotou - Nákup servera spojený s jeho inštaláciou a migráciou dát
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa