Zber nadrozmerných a nadváhových odpadov

zverejnené: 10.09.2012 
 Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných a nadváhových odpadov.
Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na uliciach nasledovne:
05.10. - 10.10.2012 - Moyzesova,
- Benkova,
- Sama Chalúpku,
- Partizánska (Drevospektrum),
- Partizánska (turbínsky kanál),
- 1. mája - od 08.10. na Obrancov mieru
10.10. - 15.10.2012 - Mudrochova,
- Haškova,
- Pri Rajčanke,
- Lipová,
- Smerková,
- Hviezdoslavova
15.10. - 19.10.2012 - Športová,
- Jánošíkova,
- Hollého,
- Nádražná,
- Jánošíkova (park),
- Bystrická (park)
19.10. - 22.10.2012 - Vojtová

 Do kontajnerov je zákázané ukladať:.
- nebezpečné odpady (chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.);
- biologické odpady    (trávu, konáre, lístie a pod.);
- stavebné odpady
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa